Quy trình của Insmart

THỦ TỤC BẢO LÃNH VÀ QUYẾT TOÁN VIỆN PHÍ

Trường hợp thông thường

 

KHÁCH HÀNG

Xuất trình: thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân như CMND/hộ chiếu.

Đưa ra yêu cầu chi trả trực tiếp trong trường hợp phải nhập viện

NHA KHOA

Bác sĩ điều trị hoặc cán bộ phụ trách bảo hiểm:

  • Kiểm tra thẻ bảo hiểm: tên người được bảo hiểm đối chiếu với CMND/hộ chiếu thời hạn bảo hiểm in trên thẻ
  • Điền các thông tin vào giấy đề nghị bão lãnh thanh toán viện phí:

-           Xác nhận đã kiểm tra người được bảo hiểm chính là bệnh nhân

-           Các thông tin liên quan đến khách hàng, chẩn đoán và chi tiết điều trị.

-           Xác nhận trường hợp này có nằm trong phạm vi bảo lãnh viện phí hay không. Nếu thuộc phạm vi bảo lãnh viện phí thì các chi phí nào sẽ không bảo hiểm – Theo PHỤ LỤC 3.

-           Đề nghị người được bảo hiểm-bệnh nhân ký và ghi rõ họ tên vào Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán viện phí

-           Gửi giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán viện phí sang INSMART bằng Fax hoặc scan gửi email

Trong quá trình điều trị, bệnh viện phải đính kèm bản sao CMND/hộ chiếu và thẻ bảo hiểm của người được bảo hiểm vào trang bìa hồ sơ bệnh án để bác sĩ điều trị đối chiếu theo dõi. Nếu nha khoa phát hiện bệnh nhân không phải là người được bảo hiểm thì phải báo ngay cho INSMART.

INSMART

Thẩm tra bảo lãnh viện phí

  • Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm

Gửi lại Xác nhận bảo lãnh thanh toán viện phí cho nha khoa: ghi rõ mức bồi thường bằng fax hoặc scan gửi email.

–> NHA KHOA

Thông báo đến KHÁCH HÀNG

–>  KHÁCH HÀNG

- Ký các hoá đơn, tài liệu liên quan, giấy đề nghị bảo lãnh;

- Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu bồi thường, ký tên, ghi rõ họ và tên.

-  Chi trả những chi phí ngoài phạm vi được thanh toán trực tiếp

  • Nếu không thuộc phạm vi bảo lãnh viện phí:

Gửi lại Xác nhận bảo lãnh viện phí cho nha khoa: ghi rõ lý do từ chối bảo lãnh bằng fax hoặc scan gửi email

–> KHÁCH HÀNG

Thanh toán các chi phí cho nha khoa.

–> NHA KHOA

Xuất biên lai/Hoá đơn cho INSMART

Gửi toàn bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường sang INSMART  vào ngày quy định mỗi tháng để INSMART giải quyết việc hoàn trả các chi phí y tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận.