Quy trình của Insmart

QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ NHA KHOA

I/ KHÁCH HÀNG

  • Xuất trình: thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh ( CMND hoặc hộ chiếu)
  • Giấy khai sinh (nếu Người được bảo hiểm là trẻ em dưới 16 tuổi)
  • Đề nghị được BLVP nha khoa với Cơ sở y tế

II/ INSMART

Thẩm tra phạm vi bảo lãnh viện phí

  • Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm

– Xác nhận đồng ý BLVP trong vòng 15 phút .
– Ghi rõ mức bồi thường phản hồi bằng điện thoại, fax hoặc email.

CƠ SỞ Y TẾ
1. Thông báo bảo lãnh viện phí cho người bệnh.

2. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy chế của Bộ y tế
Phát hiện vi phạm sử dụng thẻ bảo hiểm.

3. Hoàn tất hồ sơ BLVP:
– Chứng từ hành chính: bản gốc
– Chứng từ y tế: bản gốc hoặc bản photocopy sao y bản chính.
– Chứng từ thanh toán: bản gốc, ngày xuất Biên lai/Hoá đơn Tài chính
4. Trong 15 ngày kể từ ngày người bệnh kết thúc khám bệnh, chữa bệnh Nha khoa gửi toàn bộ hồ sơ thanh toán bảo lãnh viện phí cho InSmart

KHÁCH HÀNG
– Ký bằng bút mực, ghi rõ họ tên vào “Giấy đề nghị bảo lãnh viện phí và yêu cầu bồi thường”.
– Kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh đã sử dụng, ký bằng bút mực, ghi rõ họ tên vào Biên lai/Hóa đơn Tài chính / Bảng kê chi tiết.
– Chi trả những chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được bảo lãnh viện phí

  • Nếu không thuộc phạm vi bảo lãnh viện phí:

– Xác nhận từ chối bảo lãnh viện phí.
– Ghi rõ lý do từ chối bảo lãnh phản hồi bằng điện thoại, fax hoặc email.
– Thông báo cho người được bảo hiểm.

KHÁCH HÀNG
Thanh toán các chi phí khám, điều trị

III/ INSMART

– Kiểm tra thủ tục hành chính và thẩm định y khoa- thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có)
– Hoàn trả các chi phí BLVP trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.