Chỉnh Hình Răng

Mục đích của chỉnh hình là bảo vệ hoặc điều chỉnh những sai lệch về răng hoặc khớp cắn.

Thói quen xấu là 1 trong những nguyên nhân gây sai khớp cắn:


Bộ giữ khoảng: chừa khoảng trống cho răng vĩnh viễn mọc lên


Chỉnh hình cố định: di chuyển răng bằng mắc cài và dây cung.

Khí cụ duy trì:
Cung lưỡi

Cung môi


Trước và sau khi chỉnh nha