CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

logo ngan hang bao viet

QUY TRÌNH BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT (Lưu ý: Khách hàng có thẻ Vàng của Bảo Việt mới được bảo lãnh viện phí) 1.KHÁCH HÀNG: Xuất trình thẻ bảo hiểm, CMND/Giấy khai sinh (đối với khách hàng dưới 15 tuổi). Đưa ra yêu cầu chi trả trực tiếp. 2.NHA KHOA: 2.1.Kiểm tra thẻ bảo hiểm: Tên Người được bảo hiểm đối chiếu với CMND/Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu, thời hạn bảo hiểm […]

Đọc thêm »